Výstavní tituly - aneb co znamenají?

Výstavní tituly, anebo co znamenají ty podivné zkratky?

Jaké jsou známky

Známky se udělují podobně jako ve škole a hodnotí celkovou kvalitu psa, bez ohledu na to jaká je konkurence. Nejlepší je známka výborná. Tu dostane pouze pes, který se velice blíží ideálu, je ve výborné kondici a dobře předveden.

V - výborná (modrá stužka)
VD - velmi dobrá (červená stužka)
D - dobrá (zelená stužka)
Dos - dostatečná (fialová stužka)
Nedostatečná
Neposouzen

Tyto známky platí ve všech třídách kromě třídy dorostu, kde se předvádějí pejskové od šesti do devíti měsíců - tam ještě tak přesné zhodnocení není možné, takže se zadávají pouze dvě známky:

VN - velmi nadějný (žlutá stužka)
N - nadějný (bílá stužka)

Jaké tituly mohu získat na různých typech výstav?

Oblastní nebo krajská výstava:

zkratka

význam

soutěží o něj

VT Vítěz třídy (může být vítěz třídy mladých - VTM, vítěz třídy otevřené VTO apod.) Soutěží o něj psi přihlášení do jedné třídy (kromě třídy dorostu) Dostane ho nejlepší pes ohodnocený jako výborný.
OV, KV Oblastní vítěz, krajský vítěz Soutěží o něj vítězové tříd: mezitřída, otevřená, vítězů a popřípadě pracovní, vždy psy a feny samostatně
BIS Nejlepší pes výstavy Závisí na okolnostech


Další tituly lze získat v závěrečných soutěžích - jejich organizace se ale už může lišit. Někde se soutěží stejně jako na národních a mezinárodních výstavách (tedy nejdříve o BIG a pak o BIS, někde se soutěží o nejlepšího psa a fenu bez rozdílu skupina a z nich pak o BIS, a tam kde pořadatelé škudlí nemusí být závěrečné soutěže vůbec.

Národní výstava:

zkratka

význam

soutěží o něj

CAJC Čekatel českého junior šampiona Psi ve třídě mladých. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
CAC Čekatel českého šampiona krásy Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
r.CAC rezervní CAC Druhý nejlepší pes ve třídě, pokud má také kvality šampiona.
NV Národní vítěz Soutěží o něj zvlášť psi a feny kteří ve svých třídách získali CAC.
BOB Vítěz plemene Soutěží o něj národní vítěz pes a fena, držitelé titulů CAJC z mladých a vítězové tříd veteránů.
BIG Vítěz FCI skupiny Soutěží o něj vítězové plemen s titulem BOB z dané skupiny (v případě pinčů skupina ll. která je jako na potvoru většinou nejsilněji obsazená)
BOD Vítěz dne Zadává se u vícedenních výstav a soutěží o něj držitelé BIG z daného dne.
BIS Nejlepší pes výstavy Soutěží o něj buď všichni držitelé BIG, nebo pokud se předtím volil BOD tak držitelé BOD.


Mezinárodní výstava:

zkratka

význam

soutěží o něj

CAJC Čekatel českého junior šampiona Psi ve třídě mladých. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
CAC Čekatel českého šampiona krásy Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a šampionů. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
r.CAC rezervní CAC Druhý nejlepší pes ve třídě, pokud má také kvality šampiona.
CACIB Čekatel mezinárodního šampiona krásy Soutěží o něj psi ocenění jako výborní 1 ze mezitřídy, otevřené, pracovní a šampionů. V praxi pouze psi se zadaným CAC, i když teoreticky může nastoupit i jedinec kterému tento titul nebyl zadán,ovšem je otázka zda má šanci na CACIB pes, kterému rozhodčí nezadal ani CAC.
r.CACIB rezervní CACIB Druhý nejlepší pes nebo fena (nastupují zbylí CACové a r.CAC ze třídy jejíž vítěz dostal CACIB)
BOB Vítěz plemene Soutěží o něj CACIB pes a fena, držitelé titulů CAJC z mladých a vítězové tříd veteránů.
BOS Nejlepší z opačného pohlaví Nastupují jedinci s tituly CAJC, veterán s oceněním V1 a CACIB opačného pohlaví, než jedinec, který obdržel titul BOB
BIG Vítěz FCI skupiny Soutěží o něj vítězové plemen s titulem BOB z dané skupiny (v případě pinčů skupina ll. která je jako na potvoru většinou nejsilněji obsazená)
BOD Vítěz dne Zadává se u vícedenních výstav a soutěží o něj držitelé BIG z daného dne.
BIS Nejlepší pes výstavy Soutěží o něj buď všichni držitelé BIG, nebo pokud se předtím volil BOD tak držitelé BOD.


Klubová nebo speciální výstava:

zkratka

význam

soutěží o něj

CAJC Čekatel českého junior šampiona Psi ve třídě mladých. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
- klubový vítěz mladých Závisí na plemeni - může se zadávat všem držitelům CAJC, nebo jen jednomu psu a feně pokud je plemeno rozděleno do více rázů pro které je odděleně uděleno více CAJC titulů.
CAC Čekatel českého šampiona krásy Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů. Titul získá pes který je oceněn ve třídě jako výborný první a rozhodčí je toho názoru že má kvality šampiona.
r.CAC rezervní CAC Druhý nejlepší pes ve třídě, pokud má také kvality šampiona.
- Vítěz speciální / klubové výstavy Soutěží o něj zvlášť psi a feny kteří ve svých třídách získali CAC.
BOB Vítěz plemene Soutěží o něj vítězové speciální/klubové výstavy, mladí kluboví vítězové (nebo CAJC) a nejlepší veteráni
BIS Nejlepší pes výstavy Závisí na okolnostech


Tento článek je z Chovná stanice z Neratovické skalky
http://zneratovickeskalky.cz/